Các hình thức thanh toán của Dq Fashion.

Khách hàng có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website shopvaydep.vn để thanh toán:

1.1 Thanh toán trả trước: là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm:

  • Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.

1.2 Thanh toán trả sau: là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khi DQ FASHION giao hàng, bao gồm:

  • Thanh toán bằng Tiền mặt.
  • Thanh toán bằng chuyển khoản.

THÔNG TIN THANH TOÁN

  • VO DUC QUOC
  • 0041 000 288 623
  • VIETCOMBANK